FAQ

ALGEMENE VRAGEN IVM VACCINATIE

Het lukt me niet, omwille van mijn leeftijd, fysieke of mentale situatie om alleen te komen. Mag ik iemand meebrengen om me te begeleiden in het vaccinatiecentrum?

Je kan je laten bijstaan door je partner, begeleider of mantelzorger in het vaccinatiecentrum. Zo kan die persoon jou helpen om het vaccinatietraject goed te doorlopen.

Hoe veel tijd moet ik rekenen voor mijn vaccinatie?

In principe volstaat een half uur. Als je omwille van je medische achtergrond langer dan 15 minuten zal moeten wachten in de observatieruimte, reken dan op 45 minuten.

Hoe verloopt de vaccinatie?

https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatiecentra-in-vlaanderen-wanneer-en-waar-krijg-ik-mijn-vaccin

In het vaccinatiecentrum Pallieterland zijn meerdere vaccinatielijnen. In elke vaccinatielijn wordt één type vaccin toegediend, goed voor 20 à 25 inentingen per uur. Een vaccinatielijn kan je vergelijken met een lopende band.

Bij het binnenkomen ontsmet je je handen aan de zuil. Je temperatuur wordt gecheckt.

Een onthaalmedewerker checkt je identiteitsgegevens en je afspraak en verwijst je door naar de juiste vaccinatielijn. Daar geeft een verpleegkundige je info over het vaccin en overlopen jullie je medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand. Daarna ga je naar de vaccinatieruimte waar je gevaccineerd wordt.

Na de vaccinatie dien je een kwartiertje te wachten in de wachtruimte onder toezicht van een arts.

Hoe weet ik wanneer ik moet langsgaan in het vaccinatiecentrum?

https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatiecentra-in-vlaanderen-wanneer-en-waar-krijg-ik-mijn-vaccin

Als het zover is, krijg je een uitnodiging om je te laten vaccineren. Daarbij heb je de optie om te bevestigen, weigeren of de afspraak te verplaatsen.

Ik ben niet zeker of ik gevaccineerd mag worden omdat ik gezondheidsklachten heb, mogelijk een allergische reactie op het vaccin heb en/of medicatie neem. Wat moet ik doen?

Vraag steeds vooraf raad aan je huisarts of apotheker.

Als je langskomt voor je vaccinatie, breng dan ook het overzicht mee van de medicatie die je neemt.

Ik ben zorgverstrekker maar kreeg nog steeds geen uitnodiging om me te laten vaccineren. Wat moet ik doen?

Ben je in dit geval, doe dan de ‘staikopdelijst’ test (je vindt de link via www.laatjevaccineren.be) en maak een printscreen van het positief resultaat. Je mailt dit naar vaccinatiecentrum@lier.be en neemt daarna telefonisch contact op met het vaccinatiecentrum. Samen met jou zal dan een afspraak ingeboekt worden.

Ik ben zwanger. Mag ik gevaccineerd worden en wanneer?

In tegenstelling tot eerdere aanbevelingen, en gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke gegevens en aanbevelingen, stelt de Hoge Gezondheidsraad dat alle zwangere vrouwen idealiter prioritair gevaccineerd worden. Wie zwanger is loopt een verhoogd risico lopen op ernstige COVID-19 en op premature bevalling.

Zwangere vrouwen kunnen zich prioritair laten vaccineren vanaf 4 mei. De aanvraag voor vaccinatie verloopt via je huisarts, die je kan aanduiden als risicopatiënt. De huisarts heeft hiervoor een speciale online tool ter beschikking.

Ik heb een afspraak voor mijn vaccinatie maar ben ziek / lig in ziekenhuis / zit in quarantaine / ben positief getest. Wat moet ik doen?

Je mag in dat geval niet naar je afspraak komen. Je dient je afspraak te annuleren en een nieuwe afspraak te maken. Je kan dat zelf online. Als dat niet lukt, kan je naar het vaccinatiecentrum bellen.

Je vaccinatiecode blijft 30 dagen geldig om een nieuwe afspraak in te boeken.

Lig je in het ziekenhuis en kan je niet binnen de 30 dagen een nieuwe afspraak maken, neem dan na de hospitalisatie contact op met het vaccinatiecentrum om een nieuwe afspraak te maken. Je krijgt van hen een nieuwe afspraak.

Ik heb een grote angst voor spuiten. Mag ik iemand meebrengen om me te begeleiden in het vaccinatiecentrum?

We dringen er op aan om alleen binnen te komen in het vaccinatiecentrum. Lukt dit echt niet, dan kan je beroep doen op een van de aanwezige stewards. Als ook dat moeilijk voor je is, kan in uitzonderlijke gevallen een mantelzorger je begeleiden.

Ik heb geen opvang voor mijn kind(eren) op het moment van mijn afspraak in het vaccinatiecentrum. Mag ik ze meebrengen?

Neen, dat kan niet.

Ik heb gezondheidsproblemen. Wanneer krijg ik mijn vaccin?

Behoor je tot de groep van risicopatiënten, dan mag je je uitnodiging vanaf midden april tot in mei verwachten. Je kan zelf nakijken of je op de lijst van risicopatiënten staat via www.myhealthviewer.be (inloggen met elektronische identiteitskaart). Je kan er de lijst van aandoeningen bekijken. Als je een van deze aandoeningen hebt, behoor je tot de groep van risicopatiënten.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende aandoeningen. Alle ziekten worden als even belangrijk beschouwd. De uitnodigingen gebeuren op basis van leeftijd, van oud naar jong.

Je moet zelf niks doen om als risicopatiënt op de lijst te komen om prioritair gevaccineerd te worden. Voor het opstellen van de lijsten met risicopatiënten worden de gegevens uit meerdere bronnen gehaald:

  • Het Kankerregister maakt een lijst met patiënten die de laatste 5 jaar een diagnose van kanker kregen.
  • De ziekenfondsen stellen een lijst samen op basis van een aantal indicatoren (bv. medicatiegebruik) bij hun leden.
  • De huisartsen maken een selectie vanuit de medische dossiers van hun patiënten. Zij zullen deze lijst vanaf 6 april geleidelijk aan beginnen aan te vullen, en kunnen op elk moment patiënten aan de lijst toevoegen.
  • Daarnaast zullen een aantal specialisten in overleg met patiëntenorganisaties mensen met bepaalde zeldzame aandoeningen oplijsten.

Zo is de kans klein dat er iemand vergeten wordt. Naar schatting zullen 1,2 à 1,5 miljoen mensen uiteindelijk in deze lijst worden opgenomen. De huisartsen vullen de lijst aan. Neem daarvoor geen contact op met  je huisarts. Als je een vaste huisarts hebt, dan heeft die jouw medisch dossier en zal je huisarts je automatisch op de lijst zetten als je daarvoor in aanmerking komt. Wacht gewoon je uitnodiging af. Ontvang je geen uitnodiging? Dat wil zeggen dat je niet tot de risicogroepen behoort.

(tekst gebaseerd op: https://www.laatjevaccineren.be/volgorde-van-vaccineren)

Ik heb vragen bij het Astra Zenecavaccin.

Een antwoord op heel wat vragen over het Astra Zenecavaccin vind je op www.gezondheidenwetenschap.be/in-de-kijker/vragen-en-antwoorden-over-het-astrazeneca-vaccin.

Het vaccin wordt, volgens de nieuwe richtlijnen, aangeboden aan mensen vanaf 41 jaar.

Ik kan langskomen voor mijn eerste afspraak, maar de tweede lukt niet.

Dan dien je de eerste prik ook te verplaatsen.

Ik kreeg een uitnodiging om me te laten vaccineren, maar het lukt me niet om online aan te melden. Wat moet ik doen?

Als het je niet lukt om online je afspraak te bevestigen, verplaatsen, annuleren of weigeren en je hebt niemand in je omgeving die je daarbij kan helpen, kan je terecht bij de telefonische helpdesk van het vaccinatiecentrum op tel. 03 8000 410.

Ik kreeg een uitnodiging om me te laten vaccineren, maar ik zou mijn vaccin graag afstaan aan iemand uit mijn omgeving. Kan dat?

Neen, dat kan niet. De uitnodiging is persoonlijk. Als je op dit moment niet wil gevaccineerd worden kan je je afspraak weigeren of annuleren. Als je weigert, zal je niet meer opnieuw uitgenodigd worden. Als je annuleert, krijg je later opnieuw een uitnodiging.

Ik kreeg via een restdosis mijn eerste vaccin in een woonzorgcentrum. Kan ik voor mijn tweede prik terecht in het vaccinatiecentrum?

Neen, dat gaat niet. Je krijgt je tweede vaccin via een HUB-ziekenhuis. Je kan hiervoor een mail sturen naar covac@vlaanderen.be. Meer info hierover vind je bij de ‘veelgestelde vragen’ op laatjevaccineren.be.

Ik legde een afspraak vast voor mijn vaccinatie maar ik kan toch niet langskomen op dat moment. Wat doe ik?

Het is belangrijk om dat zo snel mogelijk door te geven. Op die manier kunnen we tijdig iemand van de reservelijst oproepen en gaat het voor jou voorziene vaccin niet verloren.

Je wijzigt zelf snel zo mogelijk online je afspraak. Lukt je dat niet, dan bel dan naar het vaccinatiecentrum om je afspraak te annuleren en een nieuw moment vast te leggen (tel. 03 8000 410).

Als er op dat moment geen vrije momenten beschikbaar zijn, probeer je later opnieuw. Je vaccinatiecode blijft 30 dagen geldig om een nieuwe afspraak in te boeken.

Ik verhuis binnenkort en mijn adres is al gewijzigd. Mijn nieuwe woonplaats is gelegen buiten Duffel, Berlaar, Lier, Nijlen of Ranst. Hoe zal ik uitgenodigd worden om te laten vaccineren?

Je adres (domicilie) geldt als criterium voor je uitnodiging. Als je gedomicilieerd bent in een gemeente buiten de Eerstelijnszone Pallieterland (dus niet in Duffel, Berlaar, Lier, Niilen of Ranst) zal je een uitnodiging ontvangen van het vaccinatiecentrum van je nieuwe woonplaats.

Verhuis je naar het buitenland, check dan zeker in je nieuwe thuisland de werkwijze.

Is het aangeraden om speciale kleding te dragen?

Je draagt best losse kleding zodat je makkelijk je bovenarm kan vrijmaken.

Is het COVID-vaccin halal, kosher, vegan?

Ja, alle vaccins zijn halal, kosher en vegan.

Kan ik me tegelijk met mijn partner laten vaccineren?

Er wordt op leeftijd uitgenodigd. Als jij en je partner veel in leeftijd verschillen kan het dus zijn dat je, ook al woon je op hetzelfde adres, een uitnodiging krijgt voor een ander vaccinatiemoment. Je kan bellen naar het vaccinatiecentrum om te vragen om samen te komen. Er wordt dan samen met jou bekeken of en wanneer dat mogelijk is.

Krijg ik ter plaatse een bewijs voor mijn werkgever dat ik langskwam in het vaccinatiecentrum?

Dit wordt nog verder bekeken.

Op https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/ vind je in elk geval een bewijs dat je aanwezig was voor een vaccinatie. De datum staat vermeld, het uur van vaccinatie niet.

Lokt het COVID-vaccin een auto-immuunziekte uit?

Neen, het vaccin gebruikt technologie die grondig getest en goed gekend is. Niets wijst er op dat je door een COVID-vaccin een auto-immuunziekte ontwikkelt. Integendeel, auto-immuunziekten worden vaker uitgelokt door een (Corona-)infectie zelf. Je hebt er dus baat bij je zeker te laten vaccineren. Tot slot is het ook goed te weten dat de productie van COVID-vaccins volledig synthetisch verloopt. Hierdoor zijn ze zuiverder. Er zitten geen celresten van afgezwakte virussen in. Hierdoor neemt de kans op allergie ook af.

Wanneer ben je aan de beurt voor een vaccin?

https://www.laatjevaccineren.be/wie-waar-en-wanneer/volgorde-van-vaccineren

De hogere overheid legde een vaccinatiestrategie vast. Daarin is bepaald wie wanneer aan de beurt is. In een eerste fase werden bewoners en medewerkers van woonzorgcentra en andere voorzieningen en zorgpersoneel gevaccineerd. Ondertussen is de tweede fase waarin 65-plussers (ambulant) en risicopatiënten aan de beurt zijn volop lopende, daarna volgen de essentiële beroepen. Deze vaccinaties gebeuren in de vaccinatiecentra. In een laatste fase wordt de brede bevolking (18+) gevaccineerd via de vaccinatiecentra.

Deze timing is uiteraard afhankelijk van de toelevering van vaccins.

Wanneer maak ik een afspraak voor mijn tweede vaccinatie?

Als je je afspraak voor je eerste vaccinatie maakt, kan je meteen ook je afspraak bevestigen (of verplaatsen) voor de tweede vaccinatie.

Op het moment dat je eerste vaccinatie plaatsvindt in het vaccinatiecentrum zal je ter plaatse nog eens een bevestiging hiervan krijgen.

Wat moet ik meebrengen naar mijn vaccinatie?

Breng steeds je eID en uitnodiging mee. Je draagt ook een mondmasker.

Als je medicatie neemt voor andere gezondheidsklachten, is het nuttig om het overzicht van welke medicatie je neemt en waarvoor mee te brengen.

VRAGEN IVM Vaccinatiecentrum Pallieterland

Als ik samenwoon met iemand die thuis gevaccineerd zal worden, kan ik mijn vaccin dan ook thuis krijgen?

Neen, dat is niet mogelijk.

Geraak ik met de bus (van De Lijn) in het vaccinatiecentrum?

Vanuit de meeste gemeenten/deelgemeenten is er een vlotte verbinding. Er zijn verschillende lijnen die halt houden net voor of in de buurt van het vaccinatiecentrum. Op deze pagina vind je een overzicht van alle lijnen en haltes.

Ik ben minder mobiel en wordt met de wagen gebracht. Kan ik voor de deur van het vaccinatiecentrum uitstappen?

Ja, dat kan.

In het centrum is ook een rolstoel aanwezig.

Ik heb een parkeerkaart voor personen met een handicap. Waar kan ik parkeren?

Er zijn parkeerplaatsen voor personen met een handicap voorzien op de parking voor het vaccinatiecentrum. Je kan voor deur van het centrum afgezet worden.

Ik heb nog een vraag aan het vaccinatiecentrum?

Vind je op deze website niet het antwoord op je vraag, dan kan je ons mailen via vaccinatiecentrum@lier.be of telefoneren op 03 8000 410.

Ik kom met de fiets. Hoe rij ik best?

Je neemt best het jaagpad naast de Nete. Ter hoogte van de atletiekpiste is er een nieuw verbindingsweggetje voor fietsers en voetgangers aangelegd. Het leidt rechtstreeks naar de ingang van het vaccinatiecentrum.

Op deze pagina staat een plannetje waarop dit aangeduid is. Er staat ter plaatse ook signalisatie die de weg wijst voor fietsers.

Ik kom met de taxi. Kan die blijven wachten?

Er zijn taxiparkeerplaatsen voorzien op de parking voor het vaccinatiecentrum. Als je moeilijk te been bent, kan de taxi je voor de deur van het centrum afzetten.

Ik liet me vaccineren en wil graag mijn mening kwijt over het vaccinatiecentrum.

Op www.vaccinatiecentrumpallieterland.be vind je een korte vragenlijst waarin we peilen naar jouw tevredenheid over de werking van het vaccinatiecentrum. Op basis van de reacties bekijken we of we de werking dienen bij te sturen.

Is er een AED-toestel in het vaccinatiecentrum aanwezig?

Ja, dat is aanwezig.

Is er een parking aan het vaccinatiecentrum?

Ja, er is een voldoende ruime parking naast het vaccinatiecentrum. Vanop de Ring (R16) rond Lier wijzen wegwijzers de weg naar het vaccinatiecentrum en naar de parking. Deze is gelegen naast het vaccinatiecentrum.

Let wel, de parking is ingericht als Blauwe Zone van maandag tot en met zondag, van 8 tot 20 uur. Je mag er maximum 1 uur parkeren. Dat is ruim genoeg om je vaccin te halen in het vaccinatiecentrum.  Vergeet je parkeerschijf dus niet te leggen.

Vanop de parking volg je de aangegeven route naar de ingang van het vaccinatiecentrum. Deze loopt langs de achterzijde van het gebouw. Het is NIET de bedoeling om langs de voorzijde van het gebouw naar de ingang te stappen. Zo vermijden we dat  mensen die het centrum verlaten en mensen die het centrum nog in moeten elkaar te veel kruisen.

Waarom is er maar 1 vaccinatiecentrum voor Lier, Berlaar, Nijlen, Duffel en Ranst?

Lier, Berlaar, Nijlen, Duffel en Ranst behoren tot de Eerstelijnszone Pallieterland. De Eerstelijnszones kregen de opdracht van de Vlaamse overheid om de inrichting van de vaccinatiecentra voor de hele zone te bekijken. In overleg met alle vijf de gemeentes werd gekozen voor CC De Mol. Deze locatie voldeed aan de vereisten voor de inrichting en ligt bovendien centraal in de zone, is goed bereikbaar en heeft een grote parking.

Wanneer is het vaccinatiecentrum geopend?

In principe is het centrum elke dag, van maandag tot zondag, geopend van 8 tot 20 uur. De uren kunnen op sommige momenten beperkter zijn afhankelijk van het aantal beschikbare vaccins en het aantal inwoners dat een afspraak heeft voor een vaccin.

Wat als ik niet in het vaccinatiecentrum geraak en thuisvaccinatie wil?

Als je je niet kan of mag verplaatsen, is thuisvaccinatie een mogelijkheid. De huisartsen maken een lijst van mensen die in aanmerking komen om thuis gevaccineerd te worden. Dat gebeurt op basis van medische criteria die vooraf bepaald zijn (onder andere risico voor transport of besmetting omwille van een medische behandeling of ziekte, dementie en bedlegerigheid).

Krijg je toch een uitnodigingsbrief en denk je te voldoen aan de medische criteria voor thuisvaccinatie? Neem contact op met je huisarts. Hij of zij beslist of je in aanmerking komt voor thuisvaccinatie. Een medische evaluatie door je huisarts volgens vastgestelde criteria blijft steeds nodig. Als dat zo is zal de huisarts contact opnemen met het vaccinatiecentrum (telefonisch of via mail) zodat je afspraak in het vaccinatiecentrum aangepast wordt. Er worden ook afspraken gemaakt wie het vaccin thuis bij je zal komen zetten.

Wat als ik niet op eigen kracht in het vaccinatiecentrum geraak?

Lukt het niet om te voet, met de fiets of de wagen te komen, dan is de bus misschien een mogelijkheid. Verschillende buslijnen stoppen voor de ingang of in de buurt van het vaccinatiecentrum. Of vraag aan familie of vrienden of ze je kunnen brengen.

Als ook dat niet mogelijk is, kan je naar het vaccinatiecentrum bellen. Ze bekijken samen met jou of er nog andere mogelijkheden zijn om tot in het vaccinatiecentrum te geraken, zoals bijvoorbeeld Mindermobielenvervoer.

Wat als ik veel te vroeg ben?

We vragen uitdrukkelijk om het uur van je afspraak te respecteren, zodat er aan de deur van het vaccinatiecentrum niet te veel mensen tegelijk staan. Coronagewijs is dat immers niet aangewezen. Wie te vroeg is, kan best even in de wagen wachten of in de buurt een wandelingetje maken.

Wie wordt er in vaccinatiecentrum Pallieterland gevaccineerd?

Vaccinatiecentrum Pallieterland is er voor alle inwoners van de gemeenten van de Eerstelijnszone Pallieterland (Lier, Berlaar, Nijlen, Duffel en Ranst).

Zijn er fietsenstallingen voorzien?

Voor fietsers zijn fietsenstallingen voorzien op de parking voor de ingang van het vaccinatiecentrum.

VRAGEN IVM VRIJWILLIGE INZET IN HET VACCINATIECENTRUM

Ben ik verzekerd als vrijwilliger in het vaccinatiecentrum?

Er is voor iedereen een verzekering voorzien.

Heb ik als vrijwilliger recht op een vergoeding?

Vrijwilligers krijgen een vergoeding van € 15 per shift van 4 uur.

Doe je twee shiften op dezelfde dag dan geldt een vergoeding van € 30.

Vrijwilligers met een medische functie die ook een RIZIV-nummer hebben, worden vergoed via het RIZIV-barema.

Hoe moet ik bevestigen dat ik kom helpen als ik ben ingepland?

Ongeveer 2 dagen voor aanvang van de geplande opdracht krijg je een pushmelding via de Forganiser Instant-app. Als je op deze opdracht drukt (oranje) kan je bevestigen.

Hoe stel ik mij beschikbaar?

Geef steeds je beschikbaarheden op via Forganiser. Dat kan via de app of via computer. Er wordt gewerkt in shiften van 4 uur: van 8 tot 12 uur, van 12 tot 16 uur en van 16 tot 20 uur. Stel dus je beschikbare uren in, rekening houdend met deze shiften. Check zelf regelmatig je beschikbaarheden en pas deze steeds aan wanneer je agenda wijzigt.

Ik gaf in januari mijn gegevens door via het online formulier of ik stuurde een mail dat ik als vrijwilliger wil werken in het vaccinatiecentrum, maar heb daarna niets meer gehoord.

Op 4 februari werd een mailing verstuurd naar iedereen die zich op dat moment had aangemeld als vrijwilliger met de vraag de sollicitatie te vervolledigen door te klikken op de link die in de mailing opgenomen was. Bij sommige mensen kwam deze mailing in de spam-folder terecht. Je kan je sollicitatie als vrijwilliger op elk moment vervolledigen op www.vaccinatiecentrumpallieterland.be/vrijwilligers/

Ik wil me graag als vrijwilliger registreren voor het vaccinatiecentrum. Wat moet ik doen?

We zoeken zowel vrijwilligers met een medische achtergrond als medewerkers voor onthaal en administratieve taken. Wie interesse heeft kan zich aanmelden via een formulier. Na je aanmelding zal je (per mail) gecontacteerd worden door iemand die de personeelsplanning van het centrum opvolgt.

Komen vrijwilligers voor het vaccinatiecentrum in aanmerking voor een vaccin alvorens hun taak in het centrum op te nemen?

We streven ernaar om vrijwilligers die ingeschakeld worden zo snel mogelijk te vaccineren. Dit is uiteraard afhankelijk van de beschikbare vaccins.

Indien je pas wenst mee te werken als je daadwerkelijk gevaccineerd bent, kan je je voorlopig op ‘niet beschikbaar’ zetten.

Krijg ik een opleiding?

De eerste keer dat je ingeschakeld wordt in het vaccinatiecentrum is er een half uur voor de start van je shift een briefing voorzien met een uitgebreide omschrijving van je taken.

Mag ik als vrijwilliger werken in verschillende vaccinatiecentra?

Ja, dat mag. Hou wel steeds zelf in de gaten dat je de maximale kostenvergoeding per dag en per jaar niet overschrijdt.

Bedragen gewone kostenvergoeding 2021: max. €35,41 per dag én max. €1416,16 per jaar

Wanneer word ik ingepland?

De planning wordt opgemaakt in functie van de noden van het centrum en de beschikbare vaccins. Momenteel draait het centrum nog niet op volle toeren en zijn er dus weinig medewerkers nodig.

Zodra er volop kan gevaccineerd worden, zullen wel heel wat helpende handen nodig zijn.

Je krijgt een mail als je ingepland bent. Je dient steeds te bevestigen of je komt.  In het dashboard van de Forganiser Instant-app kan je zien dat je bent ingepland.

We proberen de planning een week vooraf op te stellen, maar dit gaat niet steeds lukken.

Wat als ik bevestigde om te helpen maar toch niet kan komen?

Als je bevestigde maar je kan toch niet komen, verwittig dit dan zo snel mogelijk. Tot 24 uur voor de start van je opdracht kan je hiervoor een mail sturen naar vaccinatie.vrijwilliger@lier.be, een sms sturen of bellen naar tel. 0493 407 705. Vermeld steeds duidelijk je naam en het moment dat je wil annuleren.

Opgelet: Bij verwittigingen voor opdrachten binnen de 24 uur, vragen we je steeds te bellen naar 0493 407 705.

Welk engagement in tijd wordt er verwacht van een vrijwilliger?

We verwachten een engagement van minimum 48 uur te presteren in een periode van 6 maanden tijd. Er zal gewerkt worden in shifts van 4 uur.