Boostervaccinatie 12-17-jarigen

Op 4 februari 2022 heeft de Vlaamse Regering beslist om alle jongeren tussen 12 en 17 jaar in Vlaanderen de kans te geven om een boostervaccin te krijgen in het vaccinatiecentrum van hun regio. De boostervaccinatie is vrijwillig, daarom zullen er geen uitnodigingen per post, e-mail of e-box verstuurd worden.

Ouders moeten toestemming geven voor deze boostervaccinatie nadat ze zich goed geïnformeerd hebben. Om toestemming te geven, moet minstens één van de ouders/voogden een geïnformeerde toestemming ondertekenen. Dit document moet op het vaccinatiemoment meegebracht worden door de jongere.

Meer info omtrent de boosterprik voor 12 tot 17-jarigen én het toestemmingsformulier vindt u hier. .

Hoe wordt dit praktisch georganiseerd in Vaccinatiecentrum Pallieterland?

Het vaccinatiecentrum zal volgende vrije inloopmomenten organiseren:

–        Donderdag 10 februari van 16 tot 19.30 uur
–        Vrijdag 11 februari van 16 tot 19.30 uur
–        Zaterdag 12 februari van 12 tot 15 uur
–        Maandag 14 februari van 16 tot 19.30 uur
–        Donderdag 17 februari van 16 tot 19.30 uur
–        Zaterdag 19 februari van 16 tot 19.30 uur

U kan zich zonder afspraak aanbieden in het vaccinatiecentrum tijdens de opgegeven uren.

Deze vrije inloopmomenten zijn voorbehouden voor de boosterprik voor de 12 tot en met 17-jarigen.

Jongeren die na 19 februari nog een boosterprik willen, kunnen contact opnemen met het callcenter op 03 8000 410 of vaccinatiecentrum@lier.be om een afspraak te maken.

Voorwaarden om een boosterprik te mogen ontvangen :

–        U bent 12+
–        Het intervaltermijn van 4 maanden na uw 2de prik is verstreken
–        U bent in het bezit van uw identiteitskaart en de gehandtekende toestemmingsbrief

Adres: Lispersteenweg 237 te Lier (ingang langs de voetbalstraat).