Versnelde boosterprik voor personeel basisonderwijs en kinderbegeleiders

Ben je werkzaam in het basisonderwijs of als kinderbegeleider? Had je nog geen uitnodiging ontvangen voor je boosterprik op 20/12? Is er minstens 4 maanden verstreken na je 2de vaccinatie met Pfizer, Moderna of AstraZeneca?

Dan kan je jezelf registreren voor een versnelde boosterprik via dit formulier.

Wanneer er zich een mogelijkheid voordoet binnen de bestaande planning en capaciteit, zal het vaccinatiecentrum je contacteren.

Wie komt in aanmerking als kinderbegeleider?

  • Kinderbegeleiders in de opvang van baby’s en peuters
  • Begeleiders in de buitenschoolse opvang
  • Verantwoordelijken en pedagogische medewerkers die in contact komen met de opgevangen kinderen
  • Logistieke medewerkers die in contact komen met de opgevangen kinderen
  • Andere medewerkers van de kinderopvang die contact hebben met de kinderen

De verklaring op eer moet ingevuld worden door de werkgever en dient afgegeven te worden tijdens de vaccinatie.

Volgende personen mogen zich niet registreren voor een eventuele versnelde boosterprik :

  • Inwonende partners en kinderen van onthaalouders
  • Administratieve medewerkers die niet in contact komen met de kinderen
  • Logistieke medewerkers die niet in contact komen met de opgevangen kinderen
  • Andere medewerkers van de opvang die geen contact hebben met de kinderen

Voor personeelsleden uit het basisonderwijs zijn er geen extra voorwaarden.