Registreer je via Qvax

Wil je mogelijk versneld uitgenodigd worden voor je boosterprik en heb je nog geen uitnodiging ontvangen? Zet je dan op de reservelijst!

Registreer je nu op QVAX via www.qvax.be. Iedereen die via QVAX in aanmerking wil komen, dient zich opnieuw te registreren. Alle registraties van de vorige campagne zijn verwijderd.

Indien de verplichte interval tussen je 2de prik en je boosterprik verstreken is (J&J – 2 maanden, AstraZeneca – 4 maanden, Pfizer – 6 maanden), is het mogelijk dat je via QVAX opgeroepen wordt voor een vervroegde prik indien er een vaccin beschikbaar is!
De oproeping gebeurt per sms en/of mail.