Boostervaccinatie voor zorgverleners

Zorgaanbieders die nog geen kans hadden tot prioritaire boostervaccinatie, kunnen zich tot eind januari via onderstaande link inschrijven. Nadat de termijn van de basisvaccinatie is verstreken, worden zij prioritair uitgenodigd in het vaccinatiecentrum van hun woonplaats.

Deze link is voor:

  • Nieuwe zorgaanbieders in ziekenhuizen, zorgvoorzieningen of werkzaam in de zorg- en welzijnssector binnen de eerstelijn
  • Studenten en stagebegeleiders in een zorgopleiding
  • Zorgaanbieders die wegens ziekte, quarantaine of andere contra-indicatie niet konden deelnemen aan het intern georganiseerd vaccinatiemoment binnen een ziekenhuis of zorgvoorziening.

Opgelet: Indien een uitnodiging tot boostervaccinatie in het vaccinatiecentrum eerder werd geweigerd, zal een registratie via deze link niet zorgen voor een nieuwe uitnodiging.